Rezultat vot principii organizare

Iată rezultatul votului din 21 aprilie 2015, din cadrul Grupului nostru de iniţiativă, în privinţa principiilor de organizare ale viitorului nostru partid, care speram atunci să fie Partidul M10.
Nici măcar unul dintre aceste principii de organizare, votate atunci de acest important grup de susţinători ai doamnei Monica Macovei, nu se regăseşte în statutul Partidului M10.

(atenţie, fiind vorba de un grup închis, link-urile către Poll-urile respective, ataşate fiecărui număr de întrebare, pot fi accesate doar de membrii grupului FB Reinventând Democraţia)


1. Ce model de democraţie internă aţi dori să avem în partid?

85,5% – Democraţie Directă
14,5% – Democraţie Reprezentativă

2. Cum aţi dori să fie structurat partidul din punct de vedere teritorial?

67,2% – O singură mare organizaţie, cu funcţionare preponderent online
32,8% – Structură clasică teritorială, cu organizaţii judeţene şi locale

3. Care aţi dori să fie structura sediilor partidului?

40,3% – Fără sediu fizic, doar online
11,9% – Doar un sediu central
41,8% – Sedii judeţene şi sediu central
6% – Sediu în fiecare organizaţie locală (şi implicit sedii judeţene şi sediu central)

Analizând răspunsurile putem spune că:
11,9%+41,8%+6%=59,7% – (o majoritate a votanţilor) vor cel puţin un sediu Central
40,3%+11,9%=52,2% – (o altă majoritate a votanţilor) nu vor sedii judeţene sau locale

Combinând cele două opţiuni majoritare, obţinem o variantă relativ satisfăcătoare pentru majoritate, şi anume: un singur sediu Central.
Oricare altă variantă din celelalte 3 ar fi fost nesatisfăcătoare pentru majoritatea votanţilor.

4. Cât de des aţi vrea să se aibă loc Adunările Generale în lumea reală, sau online (caz în care pot dura chiar şi mai multe zile)?

52,3% – Anual (1 şedinţă AG pe an)
40,0% – Lunar (12 şedinţe AG pe an)
7,7% – Săptămânal (50 de şedinţe AG pe an)

Fiind vorba de stabilirea unui număr optim, rezultatul votului se calculează făcând media ponderată:
(52,3×1+40×12+7,7×50)/(52,3+40+7,7)=917/100=9,17

Rezultat: şedinţele ordinare ale AG să se desfăşoare de 9 ori pe an

5. Cele 2 variante de poziţii (posturi) ce pot exista într-un partid în funcţie de tipul de democraţie internă sunt:
– Reprezentanţi – teritoriali şi departamentali, care iau decizii în numele membrilor ce i-au ales
– Delegaţi – cu diverse roluri de coordonare, administrative, tehnice, sau de purtători de mesaj, dar care nu decid, ci doar pun în practică deciziile luate de Adunarea Generală (totalitatea membrilor partidului)
Ce tip de poziţii aţi dori să existe în partid?

84,1% – Delegaţi
15,9% – Reprezentanţi

6. Procedura de revocare a celor aleşi, implică 2 etape:
Prima este cea de iniţiativă, în care trebuie să se strângă un anumit procentaj de semnături din numărul TOTAL al membrilor partidului – în Elveţia acest procent variază de la 2% la 30% în funcţie de canton.
Cea de-a doua etapă, în care se votează efectiv revocarea alesului în cauză şi majoritatea decide.
Cât de mare vreţi să fie % de semnături din TOTALUL membrilor, pentru a se declanşa procedura de vot pentru revocare? Cel puţin:

52,3% voturi – 30% semnături
15,9% voturi – 20% semnături
27,3% voturi – 10% semnături
0% voturi – 5% semnături
4,5% voturi – 2% semnături

Fiind vorba de stabilirea unui număr optim, rezultatul votului se calculează făcând media ponderată:
(52,3×30+15,9×20+27,3×10+4,5×2)/(52,3+15,9+27,3+4,5)=2168/100=21,68

Rezultat: 22% semnături din numărul total de membri

7. Cine aţi dori să poată avea drept de iniţiativă în privinţa proiectelor în partid (să se lanseze propunerea în dezbaterea AG şi apoi să se voteze)?

97,8% – Orice membru al partidului – cu sprijinului unui anumit nr. sau % de membri
2,2% – Doar persoane aflate pe anumite poziţii

8. Ce tip de decizii ar trebui să NU fie luate de membrii partidului (AG), ci să se ia de către cei aleşi pe anumite poziţii?

75,7% – Doar deciziile operaționale (fluxuri curente de decizii în activităţile obişnuite)
18,9% – Deciziile operaționale şi financiare
5,4% – Deciziile operaționale, financiare şi legate de activitatea politică

9. Cine vreţi să poată candida în partid pentru a obţine un loc pe listele parlamentare sau locale?

45,8% – Oricine doreşte, cu reverificarea criteriilor de integritate de admitere
50% – Oricine îndeplineşte anumite criterii suplimentare (ce urmează să le stabilim)
4,2% – Doar cei desemnaţi de conducerea partidului

(Notă: având în vedere că opţiunea preferată de votanţi a întrunit doar 50% din voturi şi deci nu există o majoritate clară, criteriile suplimentare vor fi unele minimale)

10. Credeţi că reprezentanţii în parlament sau locali ai partidului ar trebui sancţionaţi cu excluderea din partid sau din grupul parlamentar, dacă nu votează/acţionează conform deciziilor luate în mod democratic în interiorul partidului?

70,9% – Da
29,1% – Nu

11. Aţi dori să fie interzis prin Statut votul în bloc (vot în bloc însemnând că nu se poate vota individual pe fiecare întrebare)?

100% – Da
0% – Nu

12. Care dintre cele 2 variante de mai jos aţi dori să se aplice, pentru a evita situaţia ca deciziile online să nu poată fi luate din cauza neparticipării?

86% – Cvorum pt. chestiunile importante, şi neparticiparea repetată sancţionată
9,3% – Cvorum doar la alegerile pt. poziţii în partid şi a listelor de reprezentanţi
4,7% – Să nu fie necesar cvorum în nicio situaţie

13. Pentru câţi membri în plus aţi vrea să poată vota un singur membru către care s-a delegat votul?

87,5% – Nu vreau să se poată delega votul, votul electronic este suficient
5% – Pentru încă un membru
7,5% – Pentru încă 2 membri


Precizare:
Fiind coordonator al acestui Grup de iniţiativă, eu am votat ultimul, pentru a nu influenţa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s